Matris

MIS-system för tryckerier

Smarta System har tillsammans med ett antal tryckerier tagit fram ett Manufacturing Information System (MIS) för tryckerier. Systemet innehåller funktioner för att förenkla och visualisera allt från administrationen till produktionen. De delar som ingår i systemet är:

 • Kunder
 • Säljstöd
 • Kalkyler
 • Offerter
 • Order
 • Planering
 • Tidsloggning
 • Artiklar
 • Papper
 • Händelser
 • Felrapportering
 • Personal
 • Pressar

Grundtanken med Matris är att all information skall vara samlat i ett och samma system. Användarna skall inte behöva hoppa mellan olika system för att leta efter den information som de behöver. Systemet är uppbyggt med en logisk navigering vilket gör det enkelt för användarna att ta sig runt i systemet.
10 användningsområden där Matris ökar effektiviteten för tryckerier
1. Användarvänligt. 
Enhetligt funktionstänk genomgående i hela systemet, vilket gör det lätt att sätta sig in i systemet och minimera utbildningstiden.
2. Alltid aktuell information
. All information finns samlad i ett integrerat program.
 Elektronisk arbetsorder ger aktuell och uppdaterad orderinfo till alla, en ändring slår igenom överallt och missar i produktionen undviks.
3. 
Inbyggt CRM för att organisera kunddata och följa upp kontakten med kunder. Genomtänkt kundkort där all information om kunden ligger organiserad i flikar.
4. Visuell planering
. Grafisk planering i kalendervy över arbetsflödet på alla avdelningar.
5. 
Körlistor för respektive avdelning där jobben automatiskt går vidare till nästa när en avdelning slutfört sin del av arbetet.
6. Ekonomisk överblick
. Tydlig och enkel ekonomisk information med visuell överblick på kostnader. 
Enkelt att ta fram statistik för att analysera företagets produktion.
7. Tidsredovisning. 
Tidsloggning hjälper till så att inget arbete missas i debiteringen.
Tider kan tas ut per uppdrag/avdelning/person.
8. Kvalitetssäkring med det inbyggda felrapporteringsverktyget.
9. Integration
. Enkelt att integrera i andra system, t ex ekonomisystem.
10. Cross-platform. 
Fungerar både för Windows och Mac.

Systemkrav

FileMaker för Windows eller Mac OS X

Jag vill gärna bli kontaktad och få mer information om Matris

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

9+5=?