SmartIntegration för Visma Spcs

Med SmartIntegration för Visma Spcs kopplar du ihop din FileMakerlösning med ditt administrationsprogram från Visma Spcs.
All information som du kan bearbeta i Visma Spcs kan du nu komma åt i FileMaker.
Du kan med SmartIntegration automatiskt skapa fakturor, lägga in order, synkronisera ditt kundregister direkt från din FileMakerlösning.
SmartIntegration möjliggör snabb direkt integration med Visma Spcs, utan att du behöver använda mellanliggande exportfiler.

Systemkrav

SmartIntegration är för FileMaker version 8 till och med 12. Programmet kräver Windows XP, Vista eller 7. SmartIntegration kan integreras med Visma Administration 500, 1000 och 2000, Visma Förening, Visma Compact samt Visma Lön 300 och 600. SmartIntegration kräver produkten Visma Integration från Visma.

Teknisk information

SmartIntegration är ett tilläggsprogram (plug-in) för FileMaker. Denna plug-in lägger till externa funktioner till FileMaker för att på ett enkelt sätt integrera FileMaker med VismaSPCS. Det finns funktioner för att skapa, uppdatera, radera poster och hämta data från poster. Man kan även skapa, hämta data från och radera tillhörande rader från t.ex. fakturaposterna. Man kan exempelvis skapa fakturor, lägga till kunder, skapa eller radera fakturarader med dessa funktioner. Detta är en komplett lista med de register man kommer åt i Visma med hjälp av SmartIntegration:

Register

 • Artiklar
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Projekt
 • Fakturor
 • Leverantörsfakturor
 • Offerter
 • Order
 • Inventering
 • Manuell inleverans
 • Manuell utleverans
 • Artikelgrupp
 • Artikelkonto
 • Betalningsvillkor
 • Distrikt
 • Enhet
 • Företagsuppgifter
 • Konto
 • Kundkategori
 • Leveranssätt
 • Leveransvillkor
 • Prislista
 • Rabattavtal
 • Resultatenhet
 • Språk
 • Säljare
 • Valuta
 • Speditör
 • Beställningar
 • Rabattavtalsrader
 • Paketartiklar
 • Artikelbenämningar
 • Försäljningspriser
 • Inköpspriser
 • Betalsätt

Support

SmartIntegration levereras med dokumentation för att du enkelt ska kunna skapa de kommando som krävs. För att kunna använda SmartIntegration krävs kunskaper i att skapa FileMakerskript. Detta är även en tjänst som vi erbjuder.